top of page
Raksti

Kļūsti par žurnāla reportieri!

Raksti par kultūras, literārām

vai valodas aktualitātēm skolā

un sūti skolotājai Silvijai Ludženiecei. 

     12.09.2016.

 

       Dzejas diena skolā

          Kurp es? Tādu jautājumu uzdeva Dzejas dienu organizētāji Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem. Virzieni tika norādīti, bet dzejas vārdi, domas bija jāizvēlas katram pašam. Skolēnu pašpārvalde, kas vadīja šī pasākuma norisi, bija parūpējusies par jauku mūziku. Tā 9.septembra rītā skolā tika atvērtas durvis dzejai.

           Dzejas pietura aicināja ar savu gaumīgo noformējumu, un te interesentu, dzejas lasītāju, netrūka.

          Sirds uz trotuāra. Kāpēc tāds nosaukums vēl vienai Dzejas dienu pieturai? ,,Nekāpiet virsū – tā sirds uz trotuāra ir Čaka,” raksta O.Vācietis dzejolī par Aleksandru Čaku – dzejnieku, kam oktobrī svinēsim 115.dzimšanas dienu, par dzejnieku, kas tā pratis apdziedāt Rīgu, tās nomales, ka ik solī uz trotuāra ir atstāta Čaka sirds Mūsu skolēniem bija ļauts atstāt uz trotuāra, uz asfalta pie skolas savas sirds dzejas rindas – savu vai kāda cita autora dzejoli. Atsaucība bija neredzēta. Jau pēc pirmā starpbrīža nebija vietas dzejas rindām. Rakstīja visi –lieli un mazi.

          Kad skolēnu pašpārvaldes intervētāji jautāja, kāpēc skolēni piedalās, visi zināja atbildi, kāpēc raksta, prata nosaukt dzejoļa autoru un pamatot savu izvēli. Cits bija priecīgs par iespēju iegūt kārumu par nolasīto dzejoli, citu motivēja iespēja iegūt papildu punktus kādā literatūras pārbaudes darbā. Dažs lepojās ar iegūto diplomu par piedalīšanos. Gandarīti bija visi. Arī tie, kas dāvināja dzejoļus, un arī tie, kas saņēma tos.

           Likās, ka Dzeja atnākusi, palīdz elpot, domāt, saprast dzīvi. Tik daudz apkārt priecīgu seju! Rosīgi bērni un smaidoši skolotāji. Aktivitāti veicināja un gandarījumu deva arī labie laika apstākļi un siltie saules stari. Dzejas diena skolā man patika. Nevaru uzrakstīt, ko izjuta citi, kā dzeja uzrunāja katru no jums, bet tāpēc jau ir ,,Atkal Spārnos”, lai jūs pavēstītu par savām izjūtām. Rakstiet, jūsu latviešu valodas un literatūras skolotāji parūpēsies par publicēšanu.

          Kurp es? Es devos tālāk dzejas pasaulē. Sestdien kopā ar savu klases biedreni Sintiju devos ,,Baltajās naktīs”, un atkal mēs satikāmies ar dzeju, mākslu, bet tas jau ir pavisam cits stāsts.

 

                                                                     Krista Leite, 11.a 

    28.09.2016. 

 

    Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci

    Maiju Laukmani

     26.septembrī  5.b klases skolēni devās uz Imantas filiālbibliotēku, lai tiktos ar dzejnieci un rakstnieci Maiju Laukmani. Skolēnu vērtējums par tikšanos ar vārda mākslinieci ir dažāds. Vienam otram grūtības sagādāja ilgā sēdēšana un brauciens uz bibliotēku šķita garlaicīgs, bet lielākā daļa skolēnu priecājās par tikšanos.

     Megijai dzejniece šķita jauka, viņu iepriecināja arī kokles spēle. Mūzikas skaņas patika arī Domenikam un Kristīnei. Viņai tās šķita brīnumainas. Meitenei gandarījumu sagādāja iespēja pašai uzstāties un klausīties Maijas Laukmanes dzeju.

     Edgars priecājās par iespēju atbildēt uz Maijas Laukmanes dažādajiem jautājumiem.

     Lauma nedaudz baidījās mirklī, kad pašai bija jālasa dzejolis, bet viņai tikšanās ar rakstnieci patika, jo bija interesanti.

     Viktorijai visvairāk patika  rakstnieces stāstījums par bērnību, kā arī Maijas Laukmanes dzejoļi.

     Donatanam un Markusam prieku sagādāja iespēja satikties ar īstu rakstnieci. Markuss atzīst, ka bibliotēkā bija interesanti.

     Paldies bibliotēkas darbiniekiem par sagādāto iespēju!

                                      Skolēnu viedokļos ieklausījās skolotāja

                                                                                          S.Ludženiece

                

     Šogad piedalījos vai, precīzāk sakot, arī vadīju pasākumu „Pielaiko valodas!”, un man bija iespēja ar labākajiem klasesbiedriem pavadīt visinteresantākos un neveiklākos brīžus septembrī.

     Kad 26. septembra  rītā ierados skolā, satiku latviešu valodas skolotāju un tiku iecelta par galveno pasākuma organizatori. Izveidoju komandu, un piedzīvojumi varēja sākties. Devāmies pie skolotājiem, skolēniem, iespraucāmies arī pie direktores un piedāvājām tekstu fragmentus dažādās Eiropas valodās. Skolotāju skatieni dažbrīd bija satraukti un neizpratnes pilni, bet tad, kad mēs sākām runāt un izskaidrojām, ka uzdevumi veltīti Eiropas valodu dienai, skolotāju sejās uzplauka smaids un uz visiem mūsu jautājumiem tika atbildēts.

     Taču iesaistīt skolēnus bija nedaudz sarežģītāk. Ne visi bērni vēlējās atbildēt vai klausīties mūsu sacītajā. Kad tika paziņots par balvu, atsaucība kļuva lielāka. Pārsvarā atbildēja tie skolēni, kas pazina mani vai kādu no komandas, protams, visatsaucīgākie bija klasesbiedri, jo mēs esam lieliski.

     Skolas dienas beigās vēl bija palikušas pāris lapiņas ar uzdevumiem un nedaudz konfekšu. Tāpēc pēcpusdienā devāmies uz Rīgas centru un informējām arī cilvēkus ārpus skolas par Eiropas valodu dienu. Garāmgājēju reakcija bija atšķirīga. Vieni bija priecīgi, atbrīvoja nedaudz laika un atbildēja uz jautājumiem, citi pagāja garām neatskatoties.

     Domāju, ka pasākums bija izdevies, un, pateicoties Eiropas valodu dienai, varēju nedaudz vairāk iepazīt ne tikai dažādas valodas, bet arī klasesbiedrus, skolotājus, kā arī pārējos skolēnus. Es sapratu arī to, ka daudzi jaunieši kautrējas piedalīties šādos pasākumos. Tas ir skumji. Kas gan slikts varētu notikt, ja uzzināsim jauku un pieklājīgu vārdu kādā no Eiropas valodām?

                                             Jolanta Elizabete Kurzemniece, 11.a

29.09.2016.

    „Valodu pielaikošana”

    Rīgas Imantas vidusskolā un Rīgas centrā

     Ja arī Tev šķiet, ka projektā „Skola ārpus skolas” 

esi piedzīvojis un redzējis ko interesantu, sūti savu rakstu skolotājai Silvijai Ludženiecei!

 

13.11.2016.

Skolēnu pārdomas par Patriotu nedēļu un Latvijas valsts svētku svinēšanu RIV

lasi šeit

   11.12.2016.

 R.Blaumaņa literārās prēmijas 12.konkurss

 

       Jau mācību gada sākumā latviešu valodas skolotāja Silvija Ludženiece man iedeva R.Blaumaņa literārā konkursa nolikumu un rosināja tajā piedalīties. Kad iepazinos ar vidusskolas tematiem, nekas nelikās saistošs, vienīgi temats par Blaumaņa darbiem un mūziku šķita interesants.

      Nedaudz sāku plānot, bet izrādījās, ka ļoti maz  zinu par šo tematu. Gribējās atmest visam ar roku, bet interese jau bija uzjundīta, sāku papildināt zināšanas. Izrakos cauri grāmatu kalniem,  tie bija darbi par R.Blaumani un dažādu komponistu monogrāfijas. Vairākkārt noliku malā, tad atkal saņēmos, beigās klade bija pilna ar materiāliem. Grūtākais bija salikt kopā, jo visa bija par daudz. Kā vienmēr – par maz  laika. Beigās sasteidzu un aizsūtīju darbu uz muzeju, jo 19.oktobris bija pēdējais iesniegšanas datums. Mans darbs par R.Blaumani un mūziku  nav radošais darbs, tas vairāk līdzinās pētnieciskajam darbam, ar kuru es atklāju sev, cik nozīmīgs ir R.Blaumanis latviešu tautai.

       Priecājos, kad saņēmu uzaicinājumu uz konkursa noslēguma pasākumu Ērgļos 3.decembrī. Tika ielūgta visa ģimene. Biju laimīga, ka varēsim kopā pavadīt vienu dienu.

       Ceļš uz Ērgļiem vijās kā pasakā, ziema Vidzemes kalnus un kokus bija ietērpusi  krāšņa rotā, viss balts, mirdzoša saule, vairākas reizes apstājāmies, lai jūsmotu par dabas skaistumu.

       Mēs ieradāmies Ērgļu kultūras namā. Pasākums bija organizēts jau no paša rīta ar dažādām radošajām darbnīcām. To vadīja Nacionālā teātra aktrise un dziedātāja Z. Jančevska. Svētkus atklāja ,,Braku” muzeja vadītāja Z.Saulīte. Pasākums bija ļoti mīļš un sirsnīgs. Tika apbalvoti daudzi darbi, žūrija atzīmēja dažādas nominācijas. Protams, tika piešķirta arī 1.-3.vieta un vēl veicināšanas balvas. Biju pārsteigta un priecīga, ka mans apjomīgais pētījums 208 citu darbu vidū tika novērtēts.

      Mājās atgriezos labā noskaņojumā, bija gandarījums par paveikto, sirdi ielīksmoja un acis apbūra skaistā ziemas diena, Vidzemes kalni un sarmā tītie koki.

 

                                                                           Krista Leite, 11.a

12.02.2017.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija iedvesmo


     Es piedalos žūrijā jau otro gadu un iesaku pamēģināt arī citiem. 
     Katru gadu tiek vērtētas arvien jaunas un jaunas grāmatas – cita par citu aizraujošākas, košiem vākiem un krāsainiem zīmējumiem, kas aicināt aicina paņemt un izlasīt. Vislabāk man patika Džeikoba Greja aizraujošais stāsts “Zvērači” un vēl Henrika Tamma piedzīvojumiem bagātais stāsts par nindzju Timiju.
     Reizi mēnesī RCB Imantas filiālbibliotēkā notiek žūrijas sanāksme, kur dalībnieki runā 
par grāmatām un pilda radošus uzdevumus. Apmeklējot sanāksmes, ir iespēja dzirdēt citu domas par vērtējamo grāmatu, iegūt daudz draugu, asināt prātu, pildot krustvārdu mīklas, un bagātināt valodu.
     Gada beigās bibliotekāre organizē balsošanu par labāko grāmatu un sveic žūrijas dalībniekus. Šogad visi žūrijas dalībnieki saņēma garšīgu konfekti, skaistu magnētiņu, bet aktīvākie – pateicības rakstu.
     Nākamajā gadā būs daudz jaunu grāmatu un aizraujošu piedzīvojumu. Iesaku piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā ”. Ticiet man – jūs nenožēlosiet.


                                                                  Kristīne Jirgena, 5.b

 

 

Citu RIV skolēnu, Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieku, atsauksmes

 

**

 

     Es Bērnu žūrijā piedalījos jau otro gadu. Man ļoti patika lasīt interesantas grāmatas un balsot. Visvairāk man patika J.Zvirgzdiņa grāmata “Lauvas rūciens”.

 

                                                                  Marta Adamoviča, 2.a

 

**

     Bērnu žūrijā es piedalījos pirmo gadu. Manuprāt, tas bija jautri, un es uzzināju, kuras grāmatas patīk citiem.

 

                                                         Adriana Renē Borovska, 3.a

**

     Es piedalījos Bērnu žūrijā pirmo reizi, un man ļoti patika. Es lasīju grāmatas no divām vecuma grupām. Arī mans brālis reiz piedalījās žūrijā.

 

                                                                          Edgars Rimša, 2.a

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016 noslēgums RCB Imantas filiālbibliotēkā 30.01.2017.
     Paldies visiem RIV skolēniem, kas 2016.gadā piedalījās Bērnu un jauniešu žūrijā un nobalsoja par savām izlasītajām grāmatām!
     Paldies Martai Adamovičai (2.a), Adrianai Renē Borovskai (3.a), Kristīnei Jirgenai (5.b), Katrīnai Purviņai (4.m),  Edgaram Rimšam (2.a) un Viktorijai Treimanei(9.m)!
     Paldies arī bērnu vecākiem, kas jaunos lasītājus atbalstīja un paši balsoja Vecāku žūrijā!
Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums notiks 11.martā Gaismas pils Ziedoņa zālē, kad tiks paziņoti arī balsošanas rezultāti no visas Latvijas.

05.03.2017.

Kas ir dzimtajā valodā?

 

     Kaut uz mirkli apstāties un padomāt par dzimto valodu aicināja Starptautiskajā dzimtās valodas dienā organizētā zibakcija „Balso par dzimto valodu!”. Balsojuma biļeteni saskaitīti.

     Akcijā piedalījās 351 dalībnieks. Latviešu valodu par dzimto valodu uzskata 313 dalībnieki. Patīkami bija lasīt, kādas ir pirmās asociācijas, ko rada vārdi „dzimtā valoda”. Protams, tās bija mūsu lielākās vērtības: Latvija, valsts, dzimtene, valoda, Latvijas karogs, Līgo svētki, dziesma, Dziesmu svētki, Latvijas lauki, Latgale (arī citi novadi, pilsētas, vietu nosaukumi), tautasdziesmas, maize, mīlestība, ģimene, mamma, tētis, mājas, draugi, brīvība, patriotisms, daba.

Tikai dažiem, dzimtās valodas vārdu dzirdot, ierunājas kuņģis, nevis smadzenes, un viņi saklausa cīsiņus, speķmaizi, čebureku un alu. Kārtējo reizi varam pārliecināties, cik dažādi esam!

     12 skolēni par dzimto valodu uzskata krievu valodu, arī viņu iztēle ir ļoti atšķirīga. Ģimene, balalaika, kļava, tika minēti arī daži vulgārismi.

     Viens skolēns nosauc vācu valodu, un divi – angļu valodu. Dzirdot angļu valodu, viens no akcijas dalībniekiem iztēlē redz savas mājas.

11 skolēni kā savu dzimto min 2 valodas – latviešu un krievu, latviešu un lietuviešu, latviešu un ungāru. Divi skolēni domā, ka viņu dzimtā ir latgaliešu valoda, bet visiem šiem skolēniem dzimtā valoda saistās ar mājām un ģimeni.

     Interesanti bija secināt, ka dzīvojam tik multikulturālā sabiedrībā, jo vēl 12 skolēni nosauc dažādas austrumnieciskas valodas, vairāk ir arābu valodas pratēju. Valoda – tā ir liela bagātība, un varbūt šie skolēni varētu organizēt kādu pulciņu interesentiem. Ja viņi vienkārši gribēja kaut kā izcelties un padižoties, nekas īpaši asprātīgs neizdevās. Gribētos, lai visi labie gari pasargā viņus no tiem vārdiem, ar ko viņiem asociējas šī valoda.

     Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu! Lai jums visiem marta saule atspīd vaigā un dvēselē, lai nāk pavasaris ar atmodu dabā un katra sirdī!

 

                    

               Balsošanas rezultātus apkopoja

                        Jolanta Elizabete Kurzemniece

                        un Krista Leite, 11.a

26.03.2017.

   Vārdu ceļojums laikā

    23. martā 9.m un 9.b klases skolēniem bija neparasta otrās svešvalodas stunda, jo vienā telpā strādāja krievu valodas skolotāja Diāna Gončarika un vācu valodas skolotāja Ligita Biseniece, kā arī darbojās gan skolēni, kas apgūst krievu valodu, gan tie, kas mācās vācu valodu.

    Kopā ar vārdiem ceļojot laikā, meklēlot atbildes dažādās vārdnīcās, skolēni noskaidroja, kas līdzīgs un atšķirīgs vārdu skanējumā latviešu, krievu, vācu valodā. Iegūtie secinājumi par līdzīgu vārdu izveidošanos tika atspoguļoti interesantos plakātos.

    Paldies skolotājām Diānai Gončarikai un Ligitai Biseniecei par radošajiem meklējumiem!

              Valodu jomas vadītāja Silvija Ludženiece


 

28.03.2017.

    Lielie lasīšanas svētki

    Šogad es pirmo reizi piedalījos Jauniešu žūrijas Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tas bija tik aizraujoši!

    Mani iepriecināja iespēja noklausīties balsošanas rezultātus. Trešo vietu ieguva Džilas Luīsas grāmata “Sarkanais ibiss”, otro vietu – Džeikoba Greja asinsstindzinošais romāns “Zvērači. Kraukļu vārdotājs”, bet pirmo vietu – Henrika Tamma “Nindzja Timmijs un nozagties smiekli”.

    Vēl man patika klausīties rakstnieku, tulkotāju un ilustratoru novēlējumus lasītājiem un pasākuma vadītājas S.Tretjakovas runu. Viņa aicināja turpināt lasīt un piedalīties žūrijā.

     Svētku noslēgumā uzstājās grupa “The Sound Poets”.

Visiem žūrijas dalībniekiem tika pasniegtas balvas. Es saņēmu lielu maisu ar uzrakstu “LNB”, kurā bija trīs lieliski pārsteigumi: garšīgs persiku jogurts “Kārums”, skaists kalendārs ar piemīlīgu kucēnu un violeta Jauniešu žūrijas pildspalva.

     Noteiki nākamajā gadā atkal piedalīšos žūrijas darbā un ceru nokļūt Lielajos lasīšanas svētkos. Iesaku arī citiem iesaistīties žūrijas darbā.

                                                               Kristīne Jirgena, 5.b

     Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016 balsojuma rezultātus skaties šeit!

9.b klases skolēnu atsauksmes

    Mums patika darbs grupās, jo mēs uzzinājām daudz par citām valstīm.

    Kaut kas jauns, bija interesanti, varēja radoši izpausties zīmējot.

    Mēs vēlētos vēl šāda veida stundas, jo tās saliedē dažādu grupu cilvēkus un var uzzināt daudz jauna par valodu, kuru pats nemācies.

9.m klases skolēnu atsauksmes

     Šodien krievu un vācu valodas grupas strādāja kopā vienā stundā. Mums ļoti patika šī stunda, jo varējām apgūt gan krievu, gan vācu valodas vārdus. Bija interesanti uzzināt, kuri vārdi ir līdzīgi krievu, vācu un latviešu valodā, kuri pavisam atšķirīgi. Ļoti patika strādāt radoši.      Mēs ceram, ka šādas stundas būs vēl. Visiem ļoti patika.

                     Grupā darbojās Sigita, Viktorija, Nikola,

                                                    Līva, Kristiāna, Jānis

     Stunda bija ļoti radoša, interesanta. Visiem patika strādāt grupā, visi iesaistījās un centās. Paldies par superīgajiem uzdevumiem!

                  Grupā darbojās Linda, Krista, Tomass,

                            Kaspars, Fricis, Markus, Kristers

 

     Mums patīk šāda veida stundas un grupu darbs, jo bija interesanti un mēs uzzinājām, ka daudzi vārdi ir līdzīgi. Mums patika kombinēt krievu un vācu valodu.

                Grupā darbojās Kate, Elīna, Edgars, Evija,

                                             Roberts, Linda, Daņila

     Šāds projekts ir interesants veids, kā izmantot iegūtās svešvalodas zināšanas, atsaukt atmiņā aizmirstus vārdus, kā arī iemācīties jaunus. Patīkami, ka nebija jāmācās gramatika.

              Grupā darbojās Ingus J., Ingus B., Patriks,

                                                     Annemarija, Elīza

24.04.2017.

   Tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži Rīgas Centrālajā bibliotēkā

     Šogad man Zaļā ceturtdiena bija īpaši zaļa, jo es RCB tikos ar rakstnieci, tulkotāju un redaktori Lauru Dreiži.

     Es uzzināju, kā soli pa solim sarakstīt brīnišķīgu grāmatu un kāda ir atšķirība starp zinātnisko fantāziju un fantastiku. L. Dreiže stāstīja par konkursu NaNoWriMo, kur jāraksta 50 000 vārdu garš romāns mēneša laikā.

    Pēc pasākuma es iepazīstināju rakstnieci ar sevi, un mēs jauki parunājāmies. Viņa mani motivēja turpināt rakstīt un neklausīties citu nievājošajos komentāros, kā arī iedeva savu autogrāfu.

     Sarunas beigās Laura Dreiže spieda man roku un smaidīdama teica: „Uz tikšanos!”

     Man ļoti patika saruna ar rakstnieci. Es noteikti nepārstāšu rakstīt un arī turpmāk piedalīšos dažādos bibliotēkās organizētajos sarīkojumos.

                                            Kristīne Jirgena, 5.b

Raksniece Laura Dreiže

   25.04.2017.

 Mākslas nedēļas Lietussargu modes skate

     Šogad es piedalījos Mākslas nedēļas Lietussargu modes skatē. Tas bija tik aizraujoši! Man aiz brīnumiem acis apžilba! Tur bija tik daudz krāsainu, košu, raibu, mirdzošu, krāšņu, neparastu, pavasarīgu un skaistu lietussargu!

     Vislabāk man patika 6.a klases skolnieču Maigas Miezītes, Madaras Dzelves un Viktorijas Šeicānes lietussargi, kā arī 8.a klases skolnieka Artūra Lapāna taurenīšu lietussargs, Lindas Kiršlaukas zilais, mirdzošais lietussargs un 5.m klases skolnieka Vladislava rozā flamingo mākslas darbs.

     Demonstrēšanas laikā skanēja dziesma „Aprīļa pilieni”. Pēc tam mākslas eksperti izteica savas domas. Visi dalībnieki saņēma pateicības rakstus un interesantas balvas, pēc skates notika fotosesija.

     Milzīgs paldies jomas „Māksla” vadītājai Anitrai Līkansei par šo lielisko pasākumu un balvām!

     Nākamajā gadā labprāt piedalīšos Mākslas nedēļā, arī Lietussargu skatē, ja tāda tiks organizēta.

                                              Kristīne Jirgena , 5.b 

25.04.2017.

 

     Rīgas Imantas vidusskolā 21. aprīlī norisinājās mākslas nedēļas “Pielaiko pavasari” noslēguma pasākums, kurā skolēni tika mudināti ietērpt vecu, garlaicīgu lietussargu jaunās krāsās, citiem vārdiem sakot, atsvaidzināt sen skapī aizmirsto draugu un dot tam jaunu dzīvību. Šī modes skate bija īpaša ne tikai ar košām krāsām, bet arī ar lietussarga stāstu, kuru vārdos ietērpa katrs pasākuma dalībnieks.

    6. a klases skolnieces Madara Dzelve, Viktorija Šeicāne un Maiga Miezīte atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad nākas iejusties modeles tēlā, taču gūtā pozitīvā pieredze un emocijas pilnīgi noteikti aizēno uztraukumu un nelielo nedrošību, kā atzīst meitenes. 8.a klases skolnieks Artūrs Lapāns neslēpj, ka šis tiešām RIV bija unikāls pasākums un iespēja izpausties gan kā dzejniekam, gan māksliniekam. Visi jaunieši piekrīt, ka nākamgad arī noteikti piedalītos, ja rastos tāda izdevība.

Radošums, uzdrīkstēšanās un ticība saviem spēkiem ir vārdi, kuri raksturo skolēnu paveikto.

               Latviešu valodas un literatūras skolotāja

                                                          Evita Brauna

018
005
015
019
021

      13.05.2017.

    Evelīnas Smagares zīmējumu izstādes notikums 

     Smaidīga un starojoša 22. aprīlī Evelīna (1.b) kopā ar ģimeni, draugiem un klases biedrenēm RCB Imantas filiālbibliotēkā svinēja savas pirmās izstādes notikumu.       Meitene tikai pirmo gadu apmeklē pamatskolas "Rīdze" mākslas studiju "Brīnumotiņa", tāpēc izstāde bija pārsteigums pat viņas mammai. 

     Evelīna atklāja, ka viena no mīļākajām krāsām viņai esot rozā, un draudzenes ar prieku centās tās toņus saskatīt zīmējumos.

     Lai Evelīnai skaista iedvesma arī turpmāk! Gaidīsim jaunas izstādes.

                                                                                                  Daiga Lapāne

 

     Gribu pateikt paldies bibliotēkai par tādu brīnišķīgu iespēju izlikt izstādi. Vienu zīmējumu es zīmēju sešas dienas. Man patika zīmēt „Brīnumotiņā”, jo tur ir brīnišķīga skolotāja. Es biju laimīga, daloties priekā ar draudzenēm.

                                                                                                   Evelīna Smagare, 1.b

     Apbrīnoju, cik ātri paskrien laiks! Pavisam nesen mans saules stariņš zīmēja ķiņķēziņus uz lapām, un pēkšņi... izstāde. Izrādās, meitai ir krāsu izjūta, pacietība, radoša domāšana!

      Papildus mācībām Rīgas Imantas vsk. Evelīna apmeklē radošas nodarbības pamatskolā "Rīdze". Tur ir zīmēšanas pulciņš "Brīnumotiņa" ar tik jauku pasniedzēju Ilzi Pomeranci, kura spēj nemanāmi izvest bērnu caur mākslas labirintiem un atrast katrā  kaut ko īpašu, palīdzot mazam māksliniekam atklāt savu taciņu.

     Paldies Daigai Lapānei, RCB Imantas filiālbibliotēkas darbiniecei, kura ļoti laipni mūs uzņēma, organizēja izstādes noslēguma pasākumu, palīdzēja Evelīnai justies drošāk un pastāstīt par saviem darbiņiem. Tagad Evelīna ar lielu prieku apmeklē bibliotēku, izvēlas grāmatiņas un katru vakaru cītīgi lasa." 

 

                                                                     Evelīnas mamma Viktorija Smagare

   18.05.2017.  

        

  Pretī Latvijas simtgadei

 

     Vieni kaļ plānus, citi piešķir līdzekļus, vēl kāds apstrīd – kā 2018.gadā svinēt Latvijas valsts simtgadi.

     Mūsu skolā 13. maija rītā, kad valodniekam Jurim Alunānam tiek atzīmēta dzimšanas diena un visā Latvijā norisinās Valsts valodas dienas pasākumi, skolas saime nolēma, ka nevajag īpašu finansiālo ieguldījumu, lai paveiktu labu darbu, pateiktu labu vārdu.

     RIV skolēni, skolotāji un vecāki tika aicināti piedalīties akcijā ,,Ietin spēka vārdus kamolā!” Katram bija iespēja apliecināt sevi ar labu vārdu, paust savu attieksmi. 11. klase ar savu latviešu valodas un literatūras skolotāju Silviju Ludženieci šim pasākumam bija īpaši gatavojušies. Izdevās!

     Lūk, ko saka paši skolēni.

      Uz jautājumu, kas pārsteidza, organizatori, atbild – interesanti bija tas, ka šāda akcija tika rīkota, jo pārsteidzoša bija skolēnu un skolotāju aktivitāte. Īpaši patīkama bija sākumskolas skolēnu centība, ar kādu tika lasīti jautājumi, teiktas atbildes, kāda bija viņu vēlme kļūt par Valodas bruņiniekiem. Arī savus labos vārdus viņi ar patiesu prieku rakstīja un tina kamolā. Pārsteidzošs bija arī kamola lielums, neviens nebija gaidījis, ka tas būs tik varens.

     Kas sniedza gandarījumu?

 1.m klase un skolotāja Kristīne – viņu mirdzošās acis un vēlme piedalīties. Gandarījums, ka RIV skolēni pateica tik daudz labu vārdu skolai. Bija prieks tuvāk iepazīt savas skolas skolēnus un skolotājus. Patika klašu vienotība, mudinājumi un atbalsts, veicot uzdevumus.

     Biju priecīga, ka varēju palīdzēt skolotājai pasākuma vadīšanā, ka bija iespēja citus iepriecināt, piešķirot Valodas bruņinieka titulu – tā saka pasākuma vadītāja Jolanta.

     Ko skolēni iemācījās, uzzināja un saprata?

     Jaunus faktus par latviešu valodu,Valsts valodas dienu, Valsts valodas likumu. To, cik valoda ir svarīga, arī to, ka jaunajai paaudzei ir jāpilnveido sava valoda un jārunā literāri pareizi. Cik daudz spēcīgu, skaistu, stipru vārdu bērniem asociējas ar Latviju un jo īpaši ar skolu!

     Skatoties uz paveikto – satīto spēka vārdu kamolu, pārņem neviltots prieks un lepnums. Ir vēlēšanās redzēt un lasīt, kad šis kamols tiks attīts, kā labajos vārdos Latvijas simtgadē ietīsies mūsu skola.

 

                                                                                Krista Leite, 11.kl.

2017./2018.

mācību gada RAKSTUS 

meklē

šajā skolas somā!

2016./2017.m.g. RAKSTU hronika
bottom of page