top of page

Sākums

Žurnāla veidotāji

 

Krista Leite, 12.a klase

Jānis Andis Lapāns, 9.a klase

Kristīne Jirgena, 6.b klase

Konsultante – Silvija Ludženiece

Literārā konsultante – Daiga Lapāne

 ARHĪVS

Iepriekšējo mācību gadu žurnāla "Spārnos" materiālus vari lasīt šeit: 

http://rivdzeja.wixsite.com/riv-dzeja

     01.06.2018.

Literārais žurnāls

,,Atkal Spārnos’’ atvadās

     Pēc piecu gadu cītīgas strādāšanas žurnāls dodas pelnītā atpūtā un novēl visiem lasītajiem nesēdēt ar kabatlakatiņiem pie ekrāna, neskumt, bet dzīvot tālāk.

Man kā vienai no ,,Atkal Spārnos’’ veidotājiem žurnāls ir sniedzis daudz pozitīvu emociju, iespēju radoši izpausties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem,

     Paldies par treniņu rakstīšanā un palīdzību!

     Katrs burts žurnāla nosaukumā man kaut ko simbolizē.

 

     Aktīva rosība

     Topošo rakstnieku daiļrade

     Kārtīgs noformējums

     Aizraujošs saturs

     Laimīgi lasītāji

 

     Sirsnīgi sveicieni

     Priecīgi veidotāji

     Ārprātīgi daudz informācijas

     Radošuma nams

     Neticami lielisks

     Oho

     Sapņu piepildījums

 

                                                    Kristīne Jirgena

 

     Dārgais žurnāla “Atkal Spārnos” lasītāj, pateicos par radošo gadu laikā izrādīto atbalstu! Mēs esam sasnieguši daudz, dodot RIV skolēniem iespēju publicēt savus literāros darbus un rakstus, vairākos gadījumos pat palīdzējuši atrast apslēptus talantus.

     Es priecājos, ka pirms pieciem gadiem mani uzaicināja sākt veidot šo žurnālu – toreiz ar nosaukumu "Spārnos". Tā bija vērtīga un interesanta pieredze.

     Tomēr visam pienāk, es gribētu teikt, nevis beigas, bet pārmaiņas. Pagaidām žurnāls “Atkal Spārnos” izbeidz savu darbību, taču aicinu citus skolēnus iesaistīties literatūras popularizēšanas projektos un, iespējams, radīt savu žurnālu.

 

                                                    Jānis Andis Lapāns

 

 

 

 

        Katrs cilvēks, kuru sastopam savā ceļā, mums kaut ko māca. Paldies radošajai komandai, kas man mācīja veidot Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu literārās jaunrades žurnālu! Lai iegūtā pieredze palīdz īstenot vēl interesantākus projektus!

 

                                                           Silvija Ludženiece

 

 

 

     Lai gan pieci žurnāla darbības gadi aizskrējuši kā spārnos un šķiet, ka varētu lidot vēl tālāk, skaistāk, radošāk, brieduma pazīme ir spēt arī apstāties, iepauzēt, izvērtēt. Jā, arī svinēt noslēgumu! Un tieši šajā mirklī viss kopīgi paveiktais iegūst vēl lielāku vērtību.

    Man prieks, ka esmu iepazinusi rakstošus jaunus cilvēkus, skolēnus, kas uzdrīkstējušies savas dzejas, stāstu, pārdomu rindas varbūt pirmo reizi paust publiskā veidā un tieši “Atkal Spārnos”. Ne visi būs nākamie literāti, bet tie, kas būs, atcerēsies savu sākumu žurnālā.

     Novēlu mūsu komandai saglabāt radošo dzirksti arī citās skaistās izpausmēs!

     Sirsnīgs paldies visiem! 

 

                                                        Daiga Lapāne

  Sveicam 12.klases absolventus

un 9.klašu beidzējus

Pēdējā zvana dienā!

Kristas Leites dzejoli un pateicības vārdus skolai lasiet šeit! 

  06.05.2018.

     Pavasarīgās svētku dienas

 

       4.maijs –  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, kad  1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma "Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu", – izskanējis ar daudzveidīgiem pasākumiem visā valstī un ar uzklātu baltu galdautu katrā ģimenē. Šogad šī diena bija īpaša, jo visi dzīvojam savas valsts simtgades jubilejas noskaņās.

 Rīgas Imantas vidusskola svētkus pavadījusi arī skolas 40. gadadienas gaisotnē. Mūsu labie darbi ir nozīmīgākais, ko varam dāvināt skolai un valstij.

     Maija otrā svētdiena, šogad 13. maijs, ir Mātes diena. Tā pasaulē tiek atzīmēta kopš 1907. gada. Gribētos, lai svētku un atpūtas dienu pārpilnībā šī diena tiek pamanīta ikvienā ģimenē, lai katrs bērns atceras savu vistuvāko, vismīļāko cilvēku. Mātes mīlestība ir kā aplis, tā ir mūžīga, nebeidzama. Tā modina rīta stundā, ir līdzās dienas gaitās un sasilda vakarā.

     No 2007. gada 15. maijs ir noteikts kā Starptautiskā ģimenes diena

      Mēs visi nākam no mātes, no ģimenes. Lai šīs dienas ir nozīmīgas, siltu attiecību un mīļuma pilnas katrā mājā! Dāvāsim savai mātei un ģimenei patiesi skaistas svētku dienas!

 

                                                                     Krista Leite, 12.a

 

22.04.2018.

     Aprīļa beigas un maija sākums

     Pavasara otrais mēnesis aprīlis lēnām gatavojas doties prom, lai atgrieztos nākamgad.

     Sulu mēnesis mums ir devis priecīgu, ziedošu noskaņojumu, labas sekmes mācībās, Lieldienu olu krāsošanas degsmi un panākumus sacensībās un konkursos, bet atvadoties aprīlis mums dāvina neparasti siltus laika apstākļus un vēlmi panašķēties ar saldējumu gluži kā vasarā.

     Maijs saiņo saulainas dāvanas un novēl visiem Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem un pedagogiem saņemties, jo palicis viens mēnesis līdz vasaras brīvlaikam, kurā varēs atpūsties pēc sirds patikas, izpeldēties dzidrajā jūras ūdenī, doties ceļojumā...

                                                        Kristīne Jirgena, 6.b

  24.03.2018.

Lieldienas ir klāt


 

Pelēkais Zaķītis olas krāsot sāk.

Šur tur zils, zaļš punktiņš.

Kad garausis olas izrotāt beidz,

Tas žiglām kājām projām steidz.

Vēlāk pelēcītis varēs šūpoties iet,

Lai atkal nākamajās Lieldienās

Varētu olām pakaļ skriet.


 

        Priecīgas Lieldienas vēl Kristīne Jirgena

                      un visa žurnāla “Atkal Spārnos” komanda

 

18.03.2018.

     Labdien, lasītāji!

     Mani skolas biedri un skolotāji!

      19. marts visus aicina atgriezties darba gaitās pēc skolas pavasara brīvlaika. Nu ir brīdis, kad jāsakopo visi spēki pēdējam šī mācību gada posmam.

      Vienīgi mēs, divpadsmitie, varam vēl mazliet baudīt brīvlaiku, jo esam kārtīgi pastrādājuši. Jau aiz muguras Žetonvakara organizēšanas rūpes un uztraukumi. Nu pirkstā gredzens kā apliecinājums piederībai Rīgas Imantas vidusskolai.

      Arī viens eksāmens vidējās izglītības iegūšanas ceļā jau ir nokārtots. Tagad nāk atslodze, kad var runāt par izjūtām, ko sagādāja šis pēdējais pārbaudījums. Varu teikt tikai to, ka tas bija ļoti nopietns darbs. Veicot eksāmena pirmo daļu, laiks aizskrēja nemanot, ne minūtes nebija liekas, lai visu paspētu vēlreiz pārskatīt. Vēl lielāku uztraukumu sagādāja pēdējā – runāšanas daļa. Interesanti, ka uzreiz pēc eksāmena gandrīz neviens nevarēja atcerēties, kādi jautājumi tika uzdoti pirmajā uzdevumā. Tikai pēc neliela laiciņa viss sāka noskaidroties un atgriezās atmiņā. Tas nozīmē, ka nekādi joki vis nebija. Tāpēc gribētos nākamajām klasēm novēlēt jau laikus gatavoties, jo eksāmeni pienāk tik strauji.

      Vēl mūs sagaida nopietni centralizētie eksāmeni latviešu valodā un matemātikā, kā arī izvēles eksāmeni. Tikai laiks nepielūdzami steidzas, jo jāpagūst  arī godam pabeigt divpadsmito klasi un iegūt vērtējumus visos mācību priekšmetos.

      Vēlu veiksmi mums pašiem, divpadsmitajiem, un mūsu cīņu biedriem – devītajiem, kam arī drīz sāksies pārbaudījumi.

      Pavasaris nāk ar vairākiem svētkiem un daudzām skolas dzīves aktivitātēm. Priecājos un lepojas, ka manai Rīgas Imantas vidusskolai aizvien ir daudz interesanta skolas dzīvē, par ko var izlasīt sociālajos tīklos!

      Lai veicas visiem – skolēniem, skolotājiem un skolas vadībai – veidot ikdienu un svētkus tādus, kas dod gandarījumu pašiem un spodrina skolas labo vārdu! 

                                                         Krista Leite, 12.a 

     Pavasari gaidot

     Saltā ziema lādēdamās negrib kravāt koferus,

lai dotu vietu ziedošajam un dzīvespriecīgajam pavasarim.

     Putniņi jau grib atgriezties no siltajām zemēm

un čivinot sveikt ziedoni. Ezītis domā, kad, priecīgi pukšķinādams, varēs tipšināt laukā no aliņas un smieties, kad jaunā, zaļā zālīte kutinās viņam paduses.

     Lācītis nevar sagaidīt, kad līdīs ārā no ziemas migas, lai atsāktu tramdīt bites un pieēstos saldo

un ķepīgo medu.

     Vāverīte gan arī ziemas spelgoņā jautri un veikli lēkā no koka uz koku.

     Aicinu arī visus RIV zēnus un meitenes saņemties, jo pavasaris nav aiz kalniem. Laiks vēl cītīgāk cilāt mācību grāmatas, lai sakrātu labas atzīmes.

     Lai veiksmīgs ceļš pretī pavasarim!

                                                                                                                                                                                      Kristīne Jirgena, 6.b

 

 

 

LAIMĪGU 2018.gadu!

Par iespējām to piepildīt lasiet

Kristas Leites rakstā!

 

 

Nekā, nekā nav šorīt cita,

tikai baltais, baltais puteņa sniegs,

un baltajai pasaulei galvā

saule mirdzošu kroni liek.

Nekā, nekā nav dvēselē cita,

tikai gaisma, gaisma aug un viz,

un mežmalas priedē vientuļa vārna

sargā lielas debesis.

Viss labais, kas sapņots pirms

Ziemassvētkiem,

nu mirdzošā gaismā pārvērties šķiet,

un žubītes dvaša kā cerība

gaiša loga rūtī rakstaini zied.

                              /U.Auseklis/

     Mīļā skolas saime!

     Klāt Ziemassvētki, un tuvojas Jaunais gads. Iekariet savā Ziemassvētku eglītē baltu un tīru ticības vizuli tā, lai prieks nenobirst, lai cerība savā  trauslumā neieplīst. Klusi un viegli ar savām domām pieskarieties ziemas dzidrajai elpai, baltajai sniega pārslai un baltajai svecei klusajā Ziemassvētku naktī!

     Dāvājiet savu mīlestību un sirds siltumu visiem, kam salst, jo tikai ar cerību un mīlestību sevī pārdzīvosim gada tumšāko laiku!

     Lai mīļi Ziemassvētki,  un  Jaunais gads lai nāk ar ticību sev, savam ceļam un veiksmei!

 

         Literārā žurnāla ,,Atkal Spārnos” vārdā –

                                                    Krista Leite, 12.a

Žurnāla "Atkal Spārnos" veidotāji

sirsnīgi sveic visus RIV pedagogus!

Lai skaista un priecīga

Skolotāju diena!

 25.08.2017.

   Vēstule 1.septembrī

 

   Labdien, mana mīļā skola, skolotāji, klasesbiedri un visa lielā skolas saime!

      Šogad rudens atnācis ātrāk nekā Zinību diena. Vasarai sakām atvadas, un katrs palūkojamies atpakaļ, lai padomātu, kāda tā bijusi.

       Man šī vasara bija viens nemitīgs skrējiens. Izdevās jau kā pieaugušam cilvēkam izbaudīt darba dzīvi, kopā ar ģimeni paceļot un iepazīt interesantas vietas, palīdzēju korim ,,Kamēr” izcīnīt konkursā Spānijā četras godalgotas vietas. Raiba un interesanta bijusi šī vasara, bet nu ir laiks doties  uz skolu, jo sācies pēdējais mācību gads vidusskolā.

     ,,Atkal Spārnos” atsāk savu lidojumu pie lasītājiem. Esmu gandarīta par katru jaunu autoru un novēlu nepazaudēt radošumu, turpināt priecēt savus lasītājus!

  Mūsu skolas literārais žurnāls sveic visus  1.septembra svētkos!

     Pirmās klases skolēniem – vēlam īpašu šo svētku dienu, skolas gaitās atrast draugus, saprasties ar skolotājiem, lai skola kļūst otrās mājas, kur esat mīļi gaidīti!

     Desmitajiem – jūs esat izvēlējušies iespēju skolu, lai jums veicas jaunajā vidusskolas dzīvē. Tā būs tik interesanta un piepildīta, tik bagāta, cik paši to veidosiet!

     Devītajiem – jūs sagaida nopietns darba cēliens. Centieties visu paveikt laicīgi, saglabājiet vēsu prātu kritiskās situācijās, kuras, cerams, neradīsies!

     Divpadsmitajiem – lai veiksmīgs pēdējais gads šajā saimē, lai rodas domas par izvēli, par tālākajiem ceļiem!

     Skolotājiem – izturību, pacietību, dzīvesprieku, veicot savu darbu! Pozitīvas domas,  patīkamu saskarsmi ar kolēģiem un skolēniem!

Saulainu un gaišu 1.septembra dienu

un 2017./18.mācību gadu!

                   

                                                                 Krista Leite, 12.a 

 

 

 

 

22.05.2017.

                                                                               

    Vasaras sveiciens

     Pavasaris žāvādamies skatās rokas pulkstenī un domā:

     „Nespēju vien sagaidīt, kad atnāks vasara. Es esmu piekusis.”

      Kāds ritmiski pieklauvē pie durvīm. Pavasaris priecīgs metas tās atvērt. Uz sliekšņa stāv vasara gariem zeltainbrūniem matiem un draiskām, spīdīgām uguntiņām acīs. Mugurā tai spoži saules svārciņi un koši sarkans krekliņš, kājās zeltainas laiviņas.

     Vasara lūkojas uz Rīgas Imantas vidusskolu un sauc:

     „Lai jums krāsainas, siltas un priecīgas brīvdienas!”

                                                                Kristīne Jirgena, 5.b

18.05.2017.

 

      Kad tad viņš atnāk?

 

     „Vai tad, kad pirmā lāsteka dārdēdama nokrīt saules pusē uz palodzes vai kad puķu pārdotavu logos parādās ugunssarkanas tulpes? Kad jūs viņu pamanāt? Vai tad, kad, ejot caur parku, jūs ieraugāt, ka zilie krokusi jau šur tur bāž ārā savas galvas no pelēkās kūlas? Pavasaris mums visiem dod zīmes, tikai katram savādākas.”                                                                                         (K.Skalbe.)

     Veldzējos Kārļa Skalbes valodas burvīgumā un gūstu apliecinājumu, ka tieši pavasaris ir tas, kas katram atnāk savādāk. Protams, ir daudz kopīga. Arī mums, Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem.

     Daudz, daudz pārbaudes darbu. Dažādi interesanti pasākumi. Koncerti, tikšanās. Sporta sacensības un iegūtie labie rezultāti. Skolēnu pašpārvaldes aktivitātes.

      Tāpat kā pavasaris, cīnoties ar sniegu, aukstu vēju, tomēr ir atnācis, arī mēs, skolēni, esam tikuši līdz mācību gada nobeigumam. 12.klase jau uzrakstījusi centralizētā eksāmena darbu latviešu valodā, devītie sākuši savu finiša skrējienu.

     Pavisam drīz visi saņemsim sava darba rezultātus. Vēl RIV Lepnums – svētki pašiem izcilākajiem.

      Tad svētki absolventiem – 9.un 12.klašu izlaidumi.

     Pavasaris dos katram brīvību: dažs sāks strādāt, cits atpūtīsies un krās spēkus, vēl kāds dosies ceļojumā. Bet visi tiksimies atkal jaunā darba cēlienā!

     Devītklasniekus gaidīsim vidusskolēnu saimē, jo, ticiet man, te ir dotas visas iespējas, lai jūs iegūtu labu vidējo izglītību.

 

     12.klases absolventiem – dažas rindas vēlējumam.

 

     ,,Viss aug, viss cenšas uz augšu. Lielie koki augstu paceļ savas galotnes; mazā zālīte ir laimīga, ja viņa var izbāzt galviņu starp citām māsām un paskatīties saulē. Ak, vienu stūrīti, kaut tikai mazu stūrīti debesu ikkatrs vēlas sev iegūt.”

                                                                             (K.Skalbe.)

     Pavasaris dod zīmes, tik jāprot saskatīt. Lai jums pietiek gudrības un veiksmes, izvēloties tālāko dzīves ceļu, jo katram ir vieta šajā pasaulē, visiem vienas debesis un viena saule!

 

                            ,,Atkal Spārnos” vārdā –

                                                    Krista Leite, 11.kl.

 

30.03.2017.

    Ko sola pavasara mēneši?

     Viss liecina par to, ka iestājies pavasaris. 21.martā to vēstīja astronomi, un savos laikrāžos esam pagriezuši rādītājus pretī vasarai, skolēni jau izbaudījuši brīvdienu priekus un atpūtu. Vienīgi asie vēji un temperatūras svārstības vēl cīnās, bet cilvēki jau droši dodas līdzi laikam pavasara gaitās.

     Ko sola pavasara mēneši mums, Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem, pēdējā mācību gada darba cēlienā? Daudz darba, pienākumu un gaišas svētku dienas.

     Ar ,,Atkal Spārnos” starpniecību gribas uzrunāt vispirms divpadsmitos. Viņiem jau aiz muguras Žetonu vakars un galvenais – nokārtots centralizētais eksāmens svešvalodā. Vēl pavisam īss laika sprīdis, un jau maijā turpināsies eksāmenu laiks. Vēlēsim viņiem uzcītību, veiksmi un labus rezultātus!

     Tāpat nopietni pārbaudījumi gaida devītos, jo viņi ir ceļā, lai iegūtu pirmo dokumentu par izglītību. Lai veicas viņiem eksāmenos un tālākā izglītības ceļa izvēlē!

     Arī mums, vienpadsmitajiem, un pārējām klasēm vēl daudz pārbaudes darbu jāuzraksta, lai godam pabeigtu mācību gadu un iesoļotu nākamajā klasē.

     Pavasaris sola arī daudz atpūtas dienu, dažādus svētkus un interesantus pasākumus.

     Lai krāsainas un jaukas atnāk Lieldienas – ar pūpolu aitiņām, Lielās Piektdienas klusumu un saulainu Lieldienu rītu 16.aprīlī!

     Maijs ir bagāts ar dažādiem svētkiem un atceres dienām – Darba svētki, Valsts neatkarības atjaunošanas diena, Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, Eiropas diena.

13.maijā – neaizmirsīsim par Valsts valodas dienu! 14.maijā mīļi sveiksim māmiņas Mātes dienā. Arī mūsu skolas dzimšanas diena tiek svinēta maijā! Atcerēsimies, ka svētku prieks ir divkāršs tad, ja ir labi padarīti darbi.

     Lai interesantas, radošiem darbiem un sirsnīgiem pasākumiem bagātas ir pavasara dienas – 2016./2017. mācību gada noslēguma posms!

                                                         Krista Leite, 11.a

27.03.2017.

   Pavasaris

     Ir klāt pavasaris. Kokiem drīz plauks lapas, bet no zemes jau spraucas zaļie asniņi, putniņi čivinādami atgriežas no siltajām zemēm, un ezītis pukšķinādams lien ārā no migas.

     Tāpēc iesaku arī Rīgas Imantas vidusskolas “ezīšiem” priecīgi pamosties no ziemas miega, jo pavasaris ir klāt ar gaišām domām un mācību gads tuvojas beigām.

                                                      Kristīne Jirgena, 5.b

 07.02.2017.

   Sācies februāris

     Nemanot aiztraucies pirmais gada mēnesis, un mācību gada otrais pusgads jau ieskrējies.

     Mums, vienpadsmitajiem, janvāris izrādījās ļoti darbīgs, jo mūs gaida atbildīgs uzdevums – skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Šāda veida darbu veicam pirmo reizi, tāpēc uzdevumu un nezināšanas bija daudz, bet laika kā vienmēr – par maz. Visi brīvie brīži aizritēja, labojot, precizējot, rakstot secinājumus, literatūras sarakstus.

     Gribu tikai teikt nākamajiem vienpadsmitajiem – sāciet darbu laicīgi!

     Es vasarā sameklēju literatūru, dažādus izziņu avotus, uzrakstīju teorētisko daļu, bet tāpat pēdējā brīdī bija tik daudz darba, ka biju spiesta vēl nopietni strādāt. Priekšā ļoti atbildīgs pārbaudījums – darba aizstāvēšana. Tāpēc visi dzīvojam šī notikuma noskaņā.

     Tāpat droši vien jūtas arī divpadsmitie, kam tūlīt, tūlīt, jau martā, gaidāms centralizētais eksāmens svešvalodā.

Vēlu visiem darba sparu, uzcītību – tad rezultātos nebūs jāviļas, bet būs gandarījums par paveikto.

     Šajās darbīgajās nedēļās neaizmirsīsim arī par svētku un prieka mirkļiem. Tuvojas 14. februāris – Mīlestības diena. Iepriecināsim sev tuvus, mīļus cilvēkus, arī vienkārši līdzcilvēkus! Lai to izdarītu, nevajag daudz – vienu smaidu, labu vārdu.

     Gaidot šo dienu, dažas domas, ko rakstījis izcilais amerikāņu rakstnieks un psihologs Deils Karnegī:

     ,,Smaids ir brīnumlīdzeklis, un patiesībā to var saukt par brīnumatslēgu. Smaids ir mūsu labās gribas vēstnesis, un tas padara dzīvi bagātāku. Smaidā atplaukst laipnība un uzplaukst cilvēka skaistums. Smaids neko nemaksā, taču tiek vērtēts ļoti augstu.”

     Padarīsim ne tikai 14.februāri, bet arī citas dienas patīkamas sev un citiem!

 

                                                            Krista Leite, 11.a

17.01.2017.

 

     Pirmais semestris ir atvadījies un ir ceļā uz pagātni, bet otrais semestris, degsmes pārņemts, jau ieradies mūsu skolā un saimnieko. Viņš ir jauks un smaidīgs. Rokās tam koferis, pilns ar jaunām iespējām, cerībām, sapņiem un mērķiem.

Lai jautrs, desmitniekiem bagāts 2. semestris!

                                                                                        

                                                     Kristīne Jirgena, 5.b 

   21.12.2016.

    Miers, mīlestība, cerība, prieks  -

 četras vēlēšanās un četras Adventes sveču liesmas

mūs atvedušas pretī Ziemassvētkiem.

 

   Lai silti, klusi un mīļi Ziemassvētki katrā

 ģimenē!

 

   Jaunajā, 2017.gadā,

 

   MIERS - lai katrai dvēselei un mājai, katrai tautai,

   MĪLESTĪBA - kā svētība lai nolaižas pār cilvēku sirdīm,

   CERĪBA - lai nezūd, jo tā palīdz dzīvot un strādāt,

   PRIEKS  - lai spēku dod un krāsainu dara ik dienu!

 

   Lai radoša veiksme katram, lai mūsu ,,Atkal Spārnos” rod  atsaucīgus  lasītājus, kas piebiedrojas mūsu žurnāla veidotāju pulkam!

 

                                                          Krista Leite, 11.a

 19.12.2016.

   Novēlu pavisam klusi –             

   Vakarā, kad sveces zied,

   Lai uz jūsu māju pusi

   Brīnums nesteidzoties iet!

 

    Lai svētīgi Ziemassvētki

un panākumiem bagāts 2017.gads!

                                                   Silvija Ludženiece

 Ziemassvētkos un jaunajā 2017.gadā 

daudz labu vēlējumu saņemt un dāvāt tos citiem!

Tik sasildoši atnāk vārdi –

kā garainis no tējas dzīlēm,

kam Ziemassvētku smarža klāt, 

kā mirdzumiņš no egles rotas,

kā maza krustnagliņa

piparkūku mīklā,

kā gaismas brīnums

baltā ziemas rītā -

un dāvā svētku līksmi.

                                                       

                                            Daiga Lapāne

***

    Novēlu visiem žurnāla "Atkal Spārnos" lasītājiem

labi atpūsties gada nogales svētku dienās un radošu 2017.gadu!  Arvien jaunu sparu un izaugsmes iespējas žurnāla veidotājiem!

                                           Jānis Andis Lapāns, 8.a

     01.12.2016.

    Laukā snieg sniegs,

    Visiem prieks,

    Bēdas ir nieks!                                  

 

     Atnākusi ziema. Tai sniegoti zābaki kājās. Mugurā sidraba mētelītis. Galvā balta cepurīte, sniegpārsliņu izmargota. Ap kaklu bieza, lāstekām izrotāta šalle.

     Bet kas tad tas? Ziema nes lielu, sarkanu maisu, pilnu ar dāvanām, un sauc:

    „Priecīgus Ziemassvētkus!”

                                                                                                                                              Kristīne Jirgena, 5.b

 

     Lai spēks, izturība, veiksme un zināšanas pēdējos decembra pārbaudes darbos un dāvanu maiss – pilns labām atzīmēm un patīkamiem pārsteigumiem!

   01.11.2016.

Rudens dienas aizvadītas

 

     Ar saulainām dienām, lapu zelta piebērtas aizskrējušas rudens dienas, darbīgi skolā bijuši aizvadītie divi mēneši.

      Literatūras un kultūras cienītāji droši vien pamanīja, ka šis laiks bija piesātināts ar daudzām slavenu cilvēku jubilejām. Kopš janvāra dzīvojam režisora Jāņa Streiča kinogadā, jo

2016. gada septembrī izcilais latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un gleznotājs J. Streičs svinēja 80 gadu jubileju. Tik daudz filmu, raidījumu, koncertu, kas veltīti J.Streiča izcilajam mūža devumam!

       Izcilā prozaiķe Māra Svīre, kuru visi pazīstam kā stāstu krājuma ,,Limuzīns Jāņu nakts krāsā” autori un tāda paša nosaukuma filmas un seriāla ,,Likteņa līdumnieki” scenārija autori, 13. oktobrī svinēja savu 80. dzimšanas dienu. Rakstnieces jubilejā grāmatnīcas piedāvāja lasītājiem trīs jaunas grāmatas.

       27.oktobrī 115. gadu palika Rīgas apdziedātājam Aleksandram Čakam.

***

    Nu ar pulksteņa laika pagriešanu  esam ceļā uz ziemu. Novembris ir Ojāra Vācieša mēnesis, 13.datumā viņam bija  lemts piedzimt, un pēc 50 gadiem 28. novembrī mūža gājums pārtrūka, bet palika dzeja, kas uzrunā mūs tieši pelēkajās novembra dienās:

,,Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!”

 

     Klāt mēnesis, kad latviešu tauta svin savas valsts nozīmīgākos svētkus.

     11. novembrī Lāčplēša diena – tā ir Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena, ko atzīmē kopš 1919. gada . Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils 11. novembra krastmalā. Lai gan pilnībā no Latvijas iebrucējus izdevās padzīt tikai gada beigās, Rīgas atbrīvošanu 11. novembrī simboliski uzskata arī par uzvaru Latvijas brīvības cīņās. 1919. gada 11. novembrī tika arī nodibināts Lāčplēša Kara ordenis, ko pirmoreiz 1920. gada 11. novembra parādē Esplanādē 288 ordeņa kavalieriem pasniedza Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste.

           

      18. novembrī  svinam Latvijas valsts pasludināšanas dienu, jo 1918. gada 18. novembrī  Tautas padomes priekšsēdētāja vietnieks Gustavs Zemgals paziņoja, ka suverēnā valsts vara Latvijā ir pārgājusi Tautas padomes rokās. Pirmais Latvijas Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis paziņoja par Pagaidu valdības nodomiem un uzdevumiem. 18. novembra vakarā Tautas Padome pasludināja, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiska valsts.

     Caur miglaino veļu laiku ar Mārtiņa dienas ķekatām iesoļosim klusajā Adventē un tad ar ticību, cerību un mīlestību sagaidīsim Ziemassvētkus!

 

                                                                    Krista Leite, 11.a

 

02.10.2016.

                           

      Dārgie RIV skolotāji!

     Sirsnīgs sveiciens  dienā, kas veltīta jums – skolotājiem. Tiem, kuri māca saskatīt vērtības un, pats galvenais, nekad nepadodas, pat ja kļūdāmies jau simto reizi. 

     Jūs patiesi esat mūsu dzīves skolotāji.

     Paldies par jūsu skaisto un atbildīgo darbu!

                                                      Jānis Andis Lapāns, 8.a

     Žurnāla veidotāji sveic Skolotāju dienā

visus RIV skolotājus arī ar dziesmu.

    (Komponists - Māris Reinbergs. Daigas Lapānes vārdi.)

    Dziesmu varat noklausīties šeit!

Mīļajiem skolotājiem - Jānis Paukštello
00:00

  Skolotāj!

Pa rudens lapu zeltu ar smaidu sejā

Tu nāc ik rītu ar saules apmirdzētu stāstu.

Kā izdodas Tev nepazaudēt dzīves vējā

Sirds siltumu, ko izstaro, un mīļu acu glāstu?

 

Varbūt līs lietus un debesis dos veldzi,

Jo vējš jau rudenīgs no rietiem skumji pūš.

Sirds Tava prieku jūt un nedaudz smeldzi,

Tā, Skolotāj, rit Tava ikdiena un darba mūžs.

 

Lai šodien spējam Tevi godināt un teikt

Paldies par mīlestību, siltumu un gaišo dienu.

Mēs, Tavi skolēni, nu gribam svētkos sveikt

Un vēlēt baudīt atelpu un prieka brīdi vienu!

 

Mīļie skolotāji!

Paldies par jūsu iecietību, mīlestību un zināšanām, ko jūs dāvināt mums!

Lai svētku dienā  jūs silda labie vārdi un rudenīgie ziedi, lai šī diena jums ir īpaša!

                                                                      Krista Leite, 11.a

 

 

06.09.2016.

Sveika, skola, esam klāt!

Ieklausos… Kāds grabina rūti. Te pēkšņi atrauj vaļā logu. Manu seju noglāsta vēja plūsma, nokrīt mākoņa asara uz mana vaiga.

- Kas esi, nezināmais nācēj?

Ieklausos vērīgāk.

- O, es Tevi pazīstu! Sveiks, Septembri! Ko vēstīsi?

- Gribu Tev atgādināt par vasaras sauli, par garajām lietavām, par smaržīgajiem ziediem pļavā un sulīgajiem augļiem dārzā.

- Jā, Septembri! To visu es atceros.

- Vai atceries arī jūras viļnu šūpas, Gaujas ūdeņus, baskāju takas, Latvijas brīnumainās dabas ainavas no Kurzemes līdz Latgalei.

- Protams. Neuztraucies, Septembri! To es nekad neaizmirsīšu. Tā ir manas Latvijas vasara.

- Bet koncerti, festivāli, ceļojumi uz svešām zemēm – vai Tev tos  arī dāvāja vasara?

- Jā, jā. Bija ļoti daudz visa: prieka, atpūtas, iespaidu. Arī darbi lielāki un mazāki tika veikti.  To nevar aizmirst. Saki, Septembri, ja Tu te klauvē un lien pa logu, ko soli Tu?

- Solu daudz, daudz. Ugunīgi sārtu lapu rotu, dzeltenu paklāju zem kājām, saules pielietus rītus, miglas vālus, raudošus mākoņus un ilgas sirdī. Daudz solu: interesantas tikšanās, garas darba dienas un notikumiem bagātas nedēļas nogales. Es Tev solu piepildītas dienas, kuras bagātas un skaistas jārada  pašiem.

- Vai Tu man palīdzēsi, Septembri?

- Jā, es būšu Tev līdzās.

- Tad nāc pa durvīm iekšā, esi gaidīts ciemiņš!

- Dod roku man!

- Ņem manu roku un ejam, ejam uz skolu!

Nu esam klāt. Septembris un mēs visi. Veiksmīgu mācību gadu!

 

                                                           Krista Leite, 11.a

bottom of page